Opět začaly vycházet pravidelné

Monitorovací zprávy o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

k nahlédnutí či stažení na stránkách Ekovínu:
https://www.ekovin.cz/sekce-pro-cleny/prognosticke-zpravy-pro-rok-2018